• Wopify

Nya budgeten förödande för Arbetsförmedlingen


I mitten av december lade Moderaterna och Kristdemokraterna fram ett budgetförslag som röstades igenom i riksdagen, även fast det inte ens hade bildats någon ny regering. Detta plötsliga beslut medförde att vissa förändringar skulle träda i kraft redan vid årsskiftet, bara två veckor senare. Hur kommer detta att påverka arbetsmarknaden 2019?


En av de största förändringarna är att Arbetsförmedlingen får ca 3 miljarder mindre i budget. Det resulterar nu i att flera pågående arbetsmarknadsåtgärder avbryts i förtid. Från och med årsskiftet blir det inga fler anvisningar till extratjänster och moderna beredskapsjobb. Arbetsförmedlingen räknar med att behöva säga upp 2200-2400 medarbetare, i värsta fall hela 4500.


Det kommer självklart att få stora effekter för arbetsmarknaden. Personer som var i arbetsmarknadsåtgärder fick ersättning från Försäkringskassan men kommer på sikt istället att belasta kommunernas ekonomi för försörjningsstöd. Färre personer kommer att delta i arbetsmarknadsutbildningar men företagen har ett fortsatt högt rekryteringsbehov. Det gör att de som redan har de efterfrågade utbildningarna blir mer attraktiva på arbetsmarknaden. Långtidsarbetslösa och nyanlända kommer troligen att få svårare att komma in på arbetsmarknaden.


Eftersom budgeten bestämdes av två partier som inte ingår i regeringen kommer regeringen få svårt att genomföra sin tänkta arbetsmarknadspolitik. Senare, när budgeten kan ändras, kan Arbetsförmedlingen dessutom behöva återanställa personer som redan sagts upp. Det är både opraktiskt och kostsamt.


Konsekvenserna blir bland annat att Arbetsförmedlingen måste digitalisera verksamheten snabbare och att flera arbetssökande troligen inte kommer att kunna få några insatser under 2019.

(https://www2.arbetsformedlingen.se/om-oss/press/pressmeddelanden?id=818F9F17B853C8CC)


Trots den stora budgetminskningen kunde det gått ännu värre för Arbetsförmedlingen. Moderaterna och Kristdemokraterna har uttryckt att myndigheten bör fokusera på att hjälpa långtidsarbetslösa att få jobb, och att resterande delar av verksamheten bör läggas ned helt.


Många företag behöver personal med specifik utbildning men den planerade satsningen på Yrkeshögskolan uteblir, vilket ytterligare försvårar företagens rekryteringssituation. Rut-avdraget kommer dock att utökas, vilket gör att fler kan anställas i branscher som omfattas av avdraget.


Hur kommer allt detta att påverka dig som arbetssökande? Dels ökar konkurrensen eftersom personal sägs upp (nu måste även arbetsförmedlare söka jobb!), dels försvinner utbildningsplatser och då blir personer som har rätt utbildning mer attraktiva på arbetsmarknaden, men det kanske viktigaste av allt är att talangekonomin bara fortsätter utvecklas. Det blir allt viktigare för företagen att inte bara hitta "någon som har rätt utbildning" utan även att hitta "rätt person för jobbet", och då måste man väga in personliga egenskaper. Därför är det viktigt att inte ge upp nu, utan fortsätta söka jobb och vara stolt över den du är som person – so keep going!


Hälsningar Team Wopify


#jobb #karriär #ledigajobb #nyttjobb #sokajobb #sökajobb

Talent Management Platform

450+ registrerade företag • Fr. 1600 SEK • Kom igång snabbt • Snabb support

© 2018 Wopify Sweden AB

Headquarters:

 Kopparbergsvägen 10

722 13  Västerås, Sverige

Group 2400.png