• Wopify

Instinktiva fördomar får rekryterare att missa talanger

Uppdaterad: 20 mar 2019

Det tar i genomsnitt ca 6 sekunder för en rekryterare att se över ditt CV och mindre än 1 sekund att besluta huruvida vi gillar en person eller inte.


Studier har visat att hur vi ser ut, hur vi låter, vilken bakgrund vi kommer ifrån, vilka våra intressen är, samt vilken utbildning vi har, är faktorer som avgör om vi blir valda eller inte under en rekrytering. Vi vill gärna tro att rekryterare alltid ska ge en rättvis bedömning men så är tyvärr inte alltid fallet. Vi som människor föredrar och väljer naturligt personer som likar oss själva och som vi kan relatera till. Detta skapar problem i rekryteringsprocessen då ens naturliga instinktiva fördomar kan påverka omdömet som i sin tur leder till att kandidater väljs bort och talanger inom yrket lätt missas. Videoklippet nedan tar tydligt upp hur instinktiva fördomar påverkar rekryteringsprocessen.Författaren och jobbcoachen Gail Tolstoi-Miller beskriver under ett TED-talk hur instinktiva fördomar ofta är orsaken till att CV:n hamnar i papperskorgen. Som människor tenderar vi att skapa en uppfattning baserat på vårt första intryck och går ofta på magkänslan när vi möter en annan individ, eller i detta fall en kandidat för ett jobb. Gail erkänner att hon själv har anställt kandidater för att de fått henne att känna sig lugn och bekväm, de var lika henne själv med liknande bakgrund och därför kunde hon lättare relatera till personerna. Hon har också valt att inte anställa en kandidat på grund av att personen hade på sig ett mönster på kläderna som hon ogillade. Det borde inte ha varit en anledning att inte anställa någon. Först i efterhand insåg hon att detta omedvetna tankesätt hade påverkat henne, vilket tydligt bevisade kraften hos omedvetna fördomar, samt hur de styr vårt tyckande, tänkande och handlande.Vi på Wopify ser väldigt seriöst på detta men förstår samtidigt att det är fullt mänskligt att påverkas av instinktiva fördomar. Som en del av lösningen på detta problem har vi därför utformat vår tjänst så att de som söker ett jobb ska förbli anonyma för att rekryterarens omedvetna fördomar inte ska påverka rekryteringsprocessen negativt.


Vår vision är att den som är jobbsökande först och främst ska bedömas baserat på personens egenskaper, färdigheter och erfarenheter, och att alla sökandeprofiler ska ha ett liknande format, så att ingen bedöms annorlunda bara för att ens ansökan skiljer sig från de andra.


Wopify jobbar för en effektiv men framförallt en rättvis rekrytering!#jobb #sokajobb #sökajobb #hr #hittapersonal #kandidater #personal #rekrytering #talentacquisition #talangekonomi

Talent Management Platform

450+ registrerade företag • Fr. 1600 SEK • Kom igång snabbt • Snabb support

© 2018 Wopify Sweden AB

Headquarters:

 Kopparbergsvägen 10

722 13  Västerås, Sverige

Group 2400.png