• Wopify

Arbetsmarknadsprognos 2019-20202018 var ett bra år för den svenska arbetsmarknaden, sysselsättningen ökade med 78.000 personer och arbetslösheten låg på 6,4%. Under 2019 beräknas högkonjunkturen bromsa in en aning. Sysselsättningen förväntas öka med ca 67.000 personer och arbetslösheten beräknas bli 6,5%. 2020 beräknas sysselsättningen öka med 46.000 nya jobb. Att arbetslösheten ökar samtidigt som sysselsättningen beror på att även befolkning i arbetsför ålder ökar.


Arbetsgivarna är positiva men har svårt att hitta arbetskraft med rätt kompetens, därför är det fortsatt viktigt med utbildning, men även att man hittar personer som passar in bra på arbetsplatserna, så personliga egenskaper är minst lika viktiga. Eftersom det är brist på personer med rätt utbildning och erfarenhet så kommer företagen att behöva sänka sina krav på den fronten, och det går alltid att komplettera sin kompetens med mer utbildning. Vissa företag utbildar dessutom direkt på företaget, under arbetets gång.


Av detta kan vi på Wopify dra slutsatsen att det är fortsatt viktigt att matcha rätt arbetssökande mot företagens behov. Vi ser att vi är på rätt väg och känner oss hoppfulla inför framtiden.


Wopify – Power to hire#bemanning #hr #hittapersonal #kandidater #personal #rekrytering #talentacquisition #talangekonomi

Talent Management Platform

450+ registrerade företag • Fr. 1600 SEK • Kom igång snabbt • Snabb support

© 2018 Wopify Sweden AB

Headquarters:

 Kopparbergsvägen 10

722 13  Västerås, Sverige

Group 2400.png