• Wopify

Därför är det viktigt med återkoppling & Employer Branding

Uppdaterad: 20 mar 2019

Du är mitt i rekryteringsprocessen med mängder av jobbkandidater, vissa riktiga guldkorn, andra mindre intressanta. Som rekryterare strävar du efter att attrahera talanger som kan fylla den lediga tjänsten och ser gärna att processen ska gå så snabbt och smidigt som möjligt.


Hur du sköter din rekryteringsprocess får en stor inverkan på hur omgivningen uppfattar ditt företag som arbetsgivare. För många kan jobbsökandet upplevas som en känslig och ibland sårbar situation. Därför är det viktigt att behandla alla kandidater precis som man skulle behandla sin kund - ge återkoppling. Just återkoppling och feedback är oerhört viktigt, då det kan hjälpa kandidaten att förbättra sina möjligheter för framtida jobbansökningar. Dessutom förmedlar det en positiv bild att man som företagare bryr sig om sina kandidater - även om de inte går vidare i rekryteringsprocessen.


Ger du återkoppling och feedback till alla som söker? Eller bara till vissa? Tänk såhär: dina kandidater är dina kunder. Det är de som väljer ditt varumärke framför ett annat och det är de som kan sprida positiv eller negativ word-of-mouth till en stor räckvidd av människor. Genomslagskraften idag är enorm.Employer Branding är ett begrepp som

blivit allt vanligare och fått en betydande

roll för företag, framförallt när det är

dags att rekrytera. Det gäller att ditt

företag står ut bland konkurrenterna

och kan attrahera de allra bästa

talangerna som kan komplettera just

ditt arbetsteam. 83% av alla

jobbsökande i Sverige gör omfattande

research om potentiella arbetsgivare

innan de söker jobb.

Genom att vara medveten om effekten av Employer Branding kan ditt företag öka möjligheten att uppvisa en stark företagskultur som attraherar, och dessutom öka chanserna till ett gott rykte och positiv word-of-mouth. Rekommendationer och word-of-mouth är några av de mest effektiva men även minst kostsamma marknadsföringsverktygen som ett företag kan använda när de vill förbättra sin Employer Branding.


När ditt företag använder Wopify som plattform för rekrytering så får du en strukturerad överblick över vilka som sökt tjänsten samt procenttal som visar hur väl de sökande motsvarar kravspecifikationen. Därefter kan du snabbt och smidigt återkoppla till alla som sökt tjänsten genom att markera det önskade antalet kandidater med ett enkelt knapptryck. Med denna funktion finns även ett färdigskrivet meddelande som skickas ut till kandidaten, meddelandet kan såklart även ändras så att det passar för just ditt företag.


Detta förenklade sätt att ge återkoppling ger ett positivt intryck att ditt företag verkligen värdesätter och lägger ner tid på alla som sökt. Detta kommer att höja ditt företagsvärde, din Employer Branding, samt öka chanserna att positiva word-of-mouth fortsätter att spridas. Du kommer dessutom att få mer tid över till andra uppgifter.

Wopify ger dig

POWER TO HIRE!#employerbranding #hr #rekrytering #talentacquisition #personal #csr

Talent Management Platform

450+ registrerade företag • Fr. 1600 SEK • Kom igång snabbt • Snabb support

© 2018 Wopify Sweden AB

Headquarters:

 Kopparbergsvägen 10

722 13  Västerås, Sverige

Group 2400.png